Misją planowanej działalności jest dostarczenie systemu komputerowego SIRS-Z ułatwiającego pracownikom służby zdrowia, w szczególności zespołom epidemiologicznym:
- identyfikację źródeł zakażeń szpitalnych  
- wyznaczanie najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń szpitalnych
- klasyfikacja jednostek (pacjentów, członków personelu, sal szpitalnych)
  do różnych grup ryzyka
co ma doprowadzić do zmniejszenia liczby zakażanych pacjentów.

W Polsce jest około 850 szpitali. Zakażenia szpitalne są jednym z najważniejszych problemów polskiej służby zdrowia. Z 4 mln pacjentów, którzy trafiają co roku do polskich szpitali na zakażenia zapada 5-15 proc, a więc około 200-600 tys. pacjentów  co odbiega od norm krajów
Europy Zachodniej i generuje koszty rzędu 800 nln zł/rok  związane z późniejszym leczeniem.  więcej »
 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w skład którego wchodzą: Uniwersytet, Panstwowy Instytut Badawczy i NGO więcej »

 

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy ze szpitalami i innymi podmiotami polskiej służby zdrowia skontaktuj się z nami »